Leveringsvoorwaarden & privacy

Leveringsvoorwaarden

Kampeerplaats
Alle gasten van Dunez camping, dunez guesthouse, dunez wellness en Dunez horeca dienen 18 jaar of ouder te zijn.
Tarieven zijn inclusief B.T.W. En excl. toeristenbelasting.

Kampeerders.

De overnachting loopt van ’s middags 12:00 uur tot de volgende dag 12:00 uur. Indien u buiten het hoogseizoen en de vakanties besluit na 12:00 uur te vertrekken doch voor 22:00 uur dan berekenen wij een toeslag. In het hoogseizoen moet de plaats op de dag van vertrek voor 12:00 uur ontruimd zijn.

Het opbouwen van uw kampeerplaats: Wilt u de caravan of tent op de aan u toegewezen plaats zetten. De plaatsen zijn duidelijk aangegeven d.m.v. nummering.

Reservering kampeerplaats.

Aankomst bij de camping kan op elke dag. Als u een speciale kampeerplaats heeft gereserveerd, zullen wij zoveel mogelijk respecteren, wij kunnen hiervoor echter geen waterdichte garantie geven.
Er kunnen omstandigheden zijn waardoor wij een voorbehoud moeten maken. Daarvoor vragen wij uw begrip.

Online reserveren

Uw reservering is pas definitief wanneer u binnen 48 uur de definitieve bevestiging van Dunez  heeft ontvangen en u verblijfskosten heeft voldaan (of aanbetaald). Zonder betaling loopt u het risico dat wij de plaats of accommodatie annuleren en aan iemand anders verhuren. 

Betaling

Wij vragen bij een reservering het verschuldigde bedrag vooraf te voldoen. Het gehele bedrag dient uiterlijk 2 weken voor aankomst voldaan te zijn, tenzij anders afgesproken. Als de verblijfsfactuur  open blijft staan loopt u het risico dat Dunez de reservering annuleert. 
Tarieven zijn inclusief B.T.W. En incl toeristenbelasting.

Guestrooms

De aankomst in de guestrooms is vanaf 13:00 uur. (indien de kamer gereed is) De uitchecktijd is 11:00 uur.
Online reserveren: Uw reservering is pas definitief wanneer u binnen 48 uur de definitieve bevestiging van Dunez heeft ontvangen en u uw verblijfskosten heeft voldaan. Zonder betaling loopt u het risico dat wij de  accommodatie annuleren en aan iemand anders verhuren. 

Reservering guestroom

Aankomst bij de guestrooms van Dunez kan op elke dag . Als u een speciale kamer heeft gereserveerd, dan zullen wij dat zoveel mogelijk respecteren, wij kunnen hiervoor echter geen waterdichte garantie geven.
Er kunnen omstandigheden zijn waardoor wij een voorbehoud moeten maken. Daarvoor vragen wij uw begrip.

Betaling guestroom

Wij vragen bij een reservering het verschuldigde bedrag vooraf te voldoen doch uiterlijk 2 weken voor aankomst..

Voorwaarden
Dunez stelt de camping, het guesthouse en de cabanas alleen ter beschikking voor recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente bewoning.
Reserveringen worden schriftelijk per mail bevestigd. Zonder deze schriftelijke bevestiging van Dunez is er geen boeking of reservering. Boekingen kunnen uitsluitend gedaan worden via onze boekingsmodule op de website. Andere vormen van reserveringen bijvoorbeeld via  whatsappberichten of messenger e.d. geven geen enkele garantie op een kamer, cabana of kampeerplek) Indien de informatie ingrijpend wijzigt heeft de gast het recht de boeking kosteloos te annuleren. De overeenkomst loopt van rechtswege af na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe opzegging is vereist. Prijs wordt overeengekomen op basis van de dan geldende tarieven. Prijswijzigingen kunnen aan de gast worden doorberekend.
Betaling dient in Euro’s te worden voldaan met inachtneming van de afgesproken termijn.
Reserveringen dienen direct 100% voldaan te worden. Bij een reservering  langer dan 2 maanden voor de aankomstdatum is het mogelijk het bedrag in delen te voldoen, 50%  als aanbetaling en 14 dagen voor aankomst resterende 50%.

Bij een annulering betaalt de gast een vergoeding aan Dunez.

Bij elke annulering zijn de reserveringskosten voor de gast (tenzij Dunez de boeking annuleert.)
Annulering binnen 24 uur na boeking is kosteloos.
Bij annulering tot 1 week vóór de aankomstdatum wordt 25% van de totale reservering in rekening gebracht.
Bij annulering op de dag voor aankomst of daarna of indien u niet komt opdagen (no-show) wordt 100% van de totale reservering in rekening gebracht.

Besluit u als gast om eerder te vertrekken dan de geplande vertrekdatum dan is restitutie van (een deel) van de reservering niet mogelijk. 

Als een gast ernstige overlast veroorzaakt of ontoelaatbaar gedrag vertoont en hij het terrein van Dunez moet verlaten dan is restitutie van het de reservering niet mogelijk.

Annuleringsfonds
Het kan gebeuren dat uw vakantie reeds lang van tevoren is besproken. Plannen zijn gemaakt, trips zijn uitgestippeld en het u ziet reikhalzend uit naar de komende vakantie. En dan gebeurt er plotseling iets, waardoor uw vakantie geen doorgang kan vinden. Wat nu? Geld
weg? Dat hoeft niet. Door deel te nemen aan het annuleringsfonds van Dunez kan men zich de normaal geldende kosten van een gedwongen annulering besparen. Vergoeding via het annuleringsfonds van Dunez geldt alleen indien één van de volgende redenen van toepassing is:

  • Plotselinge ziekte en/of ongevallen m.b.t. één van de gezinsleden. Doktersverklaring vereist.
  • Ernstige ziekte of sterfgeval in de niet meereizende familie (1e of 2e graad).
  • Onvrijwillige werkloosheid van de kostwinner.
  • Belangrijke zaak- of huisschade, waardoor aanwezigheid gewenst is.
  • Onverwachte verhuizing of toekenning van een huurwoning.
  • Het niet kunnen gebruiken van het voor de vakantie bedoelde vervoer- en/of kampeermiddel door diefstal, brand of onverwachte motor- of autoschade binnen drie weken voor de geplande aankomst.
Indien u gebruik maakt van het annuleringsfonds dient u zorg te dragen voor sluitend bewijs.
 

In geval dat annulering noodzakelijk is, maar genoemde bepalingen niet van toepassing zijn, zal in overleg met de reserverende getracht worden een passende regeling te treffen.
Het annuleringsbeleid is geldig tot de dag van aankomst.
Deelname aan het annuleringsfonds kunt u aangeven tijdens de boeking. De kosten van deelname bedragen 4,5% over het totaal verschuldigde bedrag van de gehuurde objecten.

Maken andere personen gebruik van uw caravan of tent, dan zijn deze het normale kampgeld p.p.p.n verschuldigd.
Voortijdig vertrek van de gast is geen reden voor het restitueren van het reserveringsbedrag.

Als een gast regels uit het regelement niet opvolgt, overlast bezorgt, de sfeer bederft of gemaakte afspraken niet na komt kan de toegang tot Dunez per direct worden ontzegt.
Recreanten dienen gehoor te geven aan een eventuele ontruiming van de kampeerplaats, guestroom of wellness.

Kampeergasten dienen zich te houden aan milieu en veiligheidseisen die door de overheid en veligheidsregio gesteld zijn.
Het is niet toegestaan op het terrein te graven, bomen kappen, struiken snoeien bouwwerken en afscheidingen te plaatsen zonder toestemming van de eigenaar.
Schade aan de tent of caravan kan niet verhaald worden op Dunez.
Ondernemer van Dunez is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade op het terrein van Dunez.
Ondernemer van Dunez is niet aansprakelijk voor storingen van nutsvoorzieningen op het terrein van Dunez.

Betalen kunt u bij Dunez op alle gangbare manieren.

Herroepingsvoorwaarden
Kennisgeving van het recht op annuleren
Als particuliere klant heeft u het recht om uw reservering binnen 24 uur te annuleren zonder opgave van reden. De annuleringsperiode gaat in op het moment dat u de bevestiging ontvangt.
De annulering dient schriftelijk per e-mail te worden aan:
info@dunez.nl

Hierin dient expliciet vermeld te worden dat het gaat om het annuleren van uw reservering onder vermelding van het reserveringsnummer.

Consequenties van annuleren.

Na een succesvolle annulering worden alle betalingen direct teruggestort binnen een termijn van 14 dagen na het ontvangen van de annulering.

Privacy beleid

Dunez men only resort, gevestigd aan margrietweg 21, 5151RH  Drunen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.dunez.nl – margrietweg 21, 5151RH – Tel.: 0416851409
Martien van der Steen is de Functionaris Gegevensbescherming van dunez, te bereiken via martien@dunez.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dunez verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De gegevens worden opgeslagen in een beveiligde online omgeving welke geheel voldoet aan de AVG.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– Bankrekeningnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming.
Persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dunez.nl dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
Dunez verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling (betaling wordt door een externe partij afgehandeld welke geheel voldoet aan AVG)
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze reserveringen en dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten of reserveringen.
– Dunez analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van diensten af te stemmen op jouw
voorkeuren.
– Dunez verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Dunez neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.
Dunez bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Personalia: 7 jaar (wettelijke verplichting)
Adres: 7 jaar (wettelijke verplichting)
Contactgegevens: 7 jaar (wettelijke verplichting)
IP-adres, browser-/apparaattype, locatiegegevens: 26 maanden
Geleverd beeldmateriaal: in opdracht van u gemaakt beeldmateriaal wordt door ons bewaart (tenzij anders overeengekomen), gedurende en periode van 1 jaar. Dit wordt na toestemming per jaar verlengd.
Delen van persoonsgegevens met derden.

Dunez verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Dunez blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.
Dunez gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Dunez en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@dunez.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Dunez wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dunez neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@dunez.nl