Kampeerplaats
Alle gasten van Dunez camping, dunez guesthouse, dunez wellness en Dunez horeca dienen 18 jaar of ouder te zijn.
Tarieven zijn inclusief B.T.W. En incl toeristenbelasting.

kampeerders.

De overnachting loopt van ’s middags 12:00 uur tot de volgende dag 12:00 uur. Indien u, buiten het hoogseizoen en de vakanties om, besluit na 12:00 uur te vertrekken doch voor 19:00 uur, berekenen wij een halve overnachtingsprijs extra.
In het hoogseizoen moet de plaats op de dag van vertrek voor 12:00 uur ontruimd zijn.

Het opbouwen van uw kampeerplaats: Wilt u de caravan of tent op de aan u toegewezen plaats zetten.

Reservering kampeerplaats.

Aankomst bij de camping kan op elke dag. Als u een speciale kampeerplaats heeft gereserveerd, zullen wij zoveel mogelijk respecteren, wij kunnen hiervoor echter geen waterdichte garantie geven.
Er kunnen omstandigheden zijn waardoor wij een voorbehoud moeten maken. Daarvoor vragen wij begrip. Online reserverenUw reservering is pas definitief wanneer u binnen 48 uur de definitieve bevestiging van Dunez  heeft ontvangen en u verblijfskosten heeft voldaan (of aanbetaald).

Betaling kampeerplaats

Wij vragen bij een reservering het verschuldigde bedrag vooraf te voldoen.
Tarieven zijn inclusief B.T.W. En incl toeristenbelasting.

guestrooms

De aankomst in de guestrooms is vanaf 12:00 uur. (indien de kamer gereed is) De uitchecktijd is 11:00 uur.
Online reserveren: Uw reservering is pas definitief wanneer u binnen 48 uur de definitieve bevestiging van Dunez  heeft ontvangen en u verblijfskosten heeft voldaan.

Reservering guestroom

Aankomst bij de guestrooms van Dunez kan op elke dag .
Als u een speciale kamer heeft gereserveerd, zullen wij zoveel mogelijk respecteren, wij kunnen hiervoor echter geen waterdichte garantie geven.
Er kunnen omstandigheden zijn waardoor wij een voorbehoud moeten maken. Daarvoor vragen wij begrip.

Betaling guestroom

Wij vragen bij een reservering het verschuldigde bedrag vooraf te voldoen.

Voorwaarden
Dunez stelt de camping, guesthouse alleen ter beschikking voor recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente bewoning
Reserveringen worden schriftelijk per mail of post bevestigd
Indien de informatie ingrijpend wijzigd heeft de gast het recht de boeking kosteloos te annuleren.
De overeenkomst loopt van rechtswege af na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe opzegging is vereist
Prijs wordt overeengekomen op basis van de dan geldende tarieven. Prijswijzigingen kunnen aan de gast doorberekend worden.
Betaling dient in Euro’s te worden voldaan met inachtnemening van de afgesproken termijn
Bij een reservering  langer dan 2 maanden voor de aankomstdatum is 50% aanbetaling en voor aankomst resterende 50% mogelijk

Bij een anulering betaalt de gast een vergoeding aan Dunez
Annulering binnen 24 uur na boeking is kosteloos.
Bij annulering tot 1 week vóór de aankomstdatum wordt 25% van de totale reservering in rekening gebracht.
Bij annulering op de dag voor aankomst of daarna of indien u niet komt opdagen (no-show) wordt 100% van de totale reservering in rekening gebracht.

Annuleringsfonds
Het kan gebeuren dat uw vakatie reeds lang van tevoren is besproken. Plannen zijn gemaakt, trips zijn uitgestippeld en het u ziet reikhalzend uit naar de komende vakantie. En dan gebeurt er plotseling iets, waardoor uw vakantie geen doorgang kan vinden. Wat nu? Geld
weg? Dat hoeft niet. Door deel te nemen aan het annuleringsfonds van Dunez kan men zich de normaal geldende kosten van een gedwongen annulering besparen. Vergoeding via het annuleringsfonds van Dunez geldt alleen indien één van de volgende redenen van toepassing is:

  • Plotselinge ziekte en/of ongevallen m.b.t. één van de gezinsleden. Doktersverklaring vereist.
  • Ernstige ziekte of sterfgeval in de niet meereizende familie (1e of 2e graad).
  • Onvrijwillige werkloosheid van de kostwinner.
  • Belangrijke zaak- of huisschade, waardoor aanwezigheid gewenst is.
  • Onverwachte verhuizing of toekenning van een huurwoning.
  • Het niet kunnen gebruiken van het voor de vakantie bedoelde vervoer- en/of kampeermiddel door diefstal, brand of onverwachte motor- of autoschade binnen drie weken voor de geplande aankomst.

In geval dat annulering noodzakelijk is, maar genoemde bepalingen niet van toepassing zijn, zal in overleg met de reserverende getracht worden een passende regeling te treffen.
De annuleringsverzekering is geldig tot de dag van aankomst.
Deelname aan het annuleringsfonds kunt u aangeven tijdens de boeking. De kosten van deelname bedragen 4,5% over het totaal verschuldigde bedrag van de gehuurde objecten.

Maken andere personen gebruik van uw caravan of tent, dan zijn deze het normale kampgeld p.p.p.n verschuldigd.
Voortijdig vertrek van de gast is geen reden voor het restitueren van het reserveringsbedrag

Als een gast regels uit het regelement niet opvolgt, overlast bezorgt, de sfeer bederft of gemaakte afspraken niet na komt kan de toegang tot Dunez per direct worden ontzegt
Recreanten dienen gehoor te geven aan een eventuele ontruiming van de kampeerplaats, guestroom of wellness

Kampeergasten dienen zich te houden aan milieu en veiligheidseisen die door de overheid en veligheidsregio gesteld zijn
Het is niet toegestaan op het terrein te graven, bomen kappen, struiken snoeien bouwwerken en afscheidingen te plaatsen zonder toestemming van de eigenaar
Schade aan de tent of caravan kan niet verhaald worden op Dunez.
Ondernemer van Dunez is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade op het terrein van Dunez
Ondernemer van Dunez is niet aansprakelijk voor storingen van nutsvoorzieningen op het terrein van Dunez

Betalen kunt u bij Dunez op alle gangbare manieren.

Herroepingsvoorwaarden
Kennisgeving van het recht op annuleren
Als particuliere klant heeft u het recht om uw reservering binnen 24 uur te annuleren zonder opgave van reden. De annuleringsperiode gaat in op het moment dat u de bevestiging ontvangt.
De annulering dient schriftelijk per e-mail te worden aan:
info@dunez.nl

Hierin dient expliciet vermeld te worden dat het gaat om het annuleren van uw reservering onder vermelding van het reserveringsnummer. Consequenties van annuleren
Na een succesvolle annulering worden alle betalingen direct teruggestort binnen een termijn van 14 dagen na het ontvangen van de annulering

We openen weer over

Dagen
Uren
Min
Sec

Dunez is gesloten tot 19 maart

Dunez is closed until March 19th
Dunez ist bis zum 19. März geschlossen