Wij hebben gisteren een bericht op Facebook geplaatst waarin wij aangaven dat wij open blijven. We stonden in feite al te popelen om te starten met ons 5e seizoen

MAAR :

Zoals jullie misschien vernomen hebben heeft de Nederlandse regering gisterenmiddag draconische maatregelen getroffen die gelden voor heel het land, en Brabant in het bijzonder, om het coronaverspreiding tegen te houden.

Ondanks dat wij volgens de aanbevelingen van RIVM, GGD, Provincie Noord Brabant en de regering niet hoeven te sluiten, denken wij dat het toch beter is om later te starten met ons seizoen. Veiligheid en hygiëne zijn bij Dunez erg belangrijk

Voor zover wij nu in kunnen schatten blijft Dunez voorlopig gesloten tot 3 april 2020.

Er is veel onrust bij de mensen. Wij hebben daarom toch beslist om geen risico te nemen, noch voor onszelf noch voor anderen.

Helaas het is even niet anders.
*******************************************
We posted a message on Facebook yesterday saying that we will remain open. In fact, we were already eager to start our 5th season

BUT:

As you may have heard, the Dutch government yesterday afternoon took draconian measures that apply to the whole country, and Brabant in particular, to stop the spread of corona.

Although we do not have to close according to the recommendations of RIVM, GGD, the Province of Noord Brabant and the government, we think it is better to start our season later. Safety and hygiene are very important at Dunez

As far as we can estimate, Dunez will remain closed until April 3, 2020.

There is a lot of unrest among the people. We have therefore decided not to take any risks, neither for ourselves nor for others.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.